Instantie

Instantie

" It takes a village to raise a child" 

Gastcollege Erasmus Universiteit Utrecht

"Laten we samenwerken aan preventie en hulp. Laten we vooral aansluiten bij kinderen zodat ze zonder schade kunnen opgroeien en zich onbelemmerd kunnen ontwikkelen."

Congres 5 jaar KIES - Zin Vught


Snel door deze pagina heen? Je vindt hier meer informatie over & voor: (aan deze functie wordt gewerkt, nu nog even zelf doorscrollen)

KIES Mediation 
KIES School
KIES Jeugdhulp
KIES Zorg en Opvoeding
KIES Onderwijs en Opvang
KIES Gemeente
KIES Werkgever
KIES Overige instanties


Illustratie Amber Wildeman

"Kinderen ontlasten bij scheiding. Daar werken we aan."


Avans Hoge School Breda

 

Meer informatie over & voor:

 KIES Mediation 

Ga hier naar meer informatie voor mediators
 
 KIES School
 
Ga hier naar meer informatie voor scholen
 
 KIES Jeugdhulp 

Ga hier naar meer informatie voor jeugdhulp
 
 KIES Zorg en Opvoeding
 
Ga hier naar meer informatie voor zorg en opvoeding instanties
 
 KIES Onderwijs & kinderopvang 
 
  • KIES Onderwijs en Opvang, workshops voor professionals
Ga hier naar meer informatie voor personeel Onderwijs en Opvang.

 KIES Werkgever

Ga hier naar meer informatie voor werkgevers. Voor meer informatie over mogelijkheden voor werkgevers in verband met scheiding en personeel, mail naar info@kiesvoorhetkind.nl

 KIES Gemeente

Ga hier naar meer informatie voor gemeentes. 

 KIES Overig

Voor vragen en informatie voor overige mogelijkheden, mail naar het Expertisecentrum Kind en Scheiding info@kiesvoorhetkind.nl


Zwolle - workshop gemeente, politie, maatschappelijk werk e.a.

Meer over scheiding en instanties
Als individu, als maatschappij en als verschillende instanties hebben we te maken met scheiding. Bijna overal kom je de gevolgen van scheiding tegen. Dat is van uitvoerende instantie voor juridische begeleiding bij scheiding, in het onderwijs, zorg, hulp en begeleiding aan kinderen en ouders tot aan bijvoorbeeld rechtbanken, gemeentes, werkgevers en verzekeraars. De impact is overal in meer of mindere mate van invloed en kan zorgen voor ongemak, verdiet en zorgen op verschillend vlak. Naast het emotionele lijden, dragen veel organisaties en draagt ook de maatschappij een grote last. Met elkaar zijn we verantwoordelijk om scheidingen zo min mogelijk negatief van invloed te laten zijn en de gevolgen voor individu, maatschappij en organisaties te beperken.

Workshop Humanitas 's-Hertogenbosch

Instanties die te maken hebben met scheiding en waarvoor het Expertisecentrum Kind en Scheiding en KIES iets voor kan betekenen zijn o.a. gemeentes, huisartsenposten, ziekenhuizen en overige gezondheidsinstanties, hulpverleningsorganisaties, kinderopvang, mediatiors en familiereacht advocaten, peuterspeelzaal, scholen, jeugdzorginstellingen en woonvormen en werkgevers. Er is op deze website verwijzing naar hulpaanbieders met KIES te vinden. Ook  worden college's, presentaties voor rechtbanken en lezingen en deelsessies bij congressen of lezingen verzorgd door KIES professionals. 


Studiedag gemeente en organisaties Lelystad


Workshop Humanitas Zeeland


KIES werkt samen met