Academie

Academie

De KIES Academie is het KIES opleidingscentrum van het Expertisecentrum Kind en Scheiding.
De trainingen en scholingen die worden aangeboden zijn gericht op professionals een instanties werkzaam voor en met kinderen, jongeren, ouders en andere volwassenen rondom het thema scheiding. Bij het opleidingsaanbod staat de effectief bewezen methode KIES centraal.

Hier vind je informatie, data en aanmelden voor KIES trainingen voor professionals en organisaties.
 

Laten we samen zorg en hulp, beter mogelijk maken. Werk jij daar ook aan mee?"
Meer informatie
Accreditaties: KIES basistrainingen SKJ 21.00 punten, KIES Mediation 14 PE punten MfN
 
 
"Je kan een mens niets leren. Je kunt hem helpen het te ontdekken in zichzelf" 
-Galileo Galilei-

Snel door deze pagina heen:
Werken met de effectief bewezen methodiek KIES
KIES Themadagen, studiedagen
Alvast een kijkje op een KIES training


Trainingslocatie voormalig Klooster ZIN Vught

Werken met de effectief bewezen methodiek 
KIES
Kinderen en ouders weer grip op hun leven geven bij de scheiding situatie die zij meemaken is een mooi en realiseerbaar uitgangspunt bij het werken met KIES.

Met KIES draag je bij aan de toekomst van kinderen en 'loop je mee' in één van de belangrijkste periodes van het leven van kinderen en ouders, de situatie van scheiding. Een situatie waarin mensen vaak kwetsbaar en uit balans zijn. Kinderen een stem geven in de scheiding en hun belangen behartigen, ouders bewust maken en kennis overdragen in het belang van individu, maatschappij en organisatie is een belangrijke taak waarmee je zorgvuldig moet omgaan als professionals en waarin het Expertisecentrum Kind en Scheiding professionals opleiding en kennisoverdracht biedt.

Het realiseren van professionele begeleiding bij scheiding vraagt om de zorgvuldige overdracht van de programma's. Door het volgen van een speciaal ontwikkelde KIES training kunnen professionals als vervolg op hun opleiding en ervaring zich verdiepen in een aanbod voor begeleiding en hulp bij scheiding situaties voor verschillende doelgroepen. Gericht op het belang van het kind en het beperken van de nadelige gevolgen door scheiding en het (opnieuw) krijgen van grip op je eigen leven.

De basismethodiek van de KIES trainingen, is onderdeel van de training tot KIES coach 7-12 jaar. Deze is driemaal onderzocht door de Universiteit van Utrecht.
Vanuit de methodiek KIES zijn ook de tweedaagse trainingen KIES voor jongeren 13-17 jaar en KIES Mediation en andere KIES scholingen ontwikkeld.

Aan de effecten van de onderzoeken (Universiteit Utrecht) kan gerefereerd worden als KIES begeleiding en/of bijeenkomsten worden uitgevoerd zoals in de training wordt overgedragen.
Om met KIES te werken is het noodzakelijk dat de KIES gecertificeerde professional, naast dit certificaat, over voldoende basiskennis beschikt vanuit een passende opleiding, en ruim opgedane kennis en ervaring heeft. 

Thema-studiedagen
Ben je al gecertificeerd KIES coach of KIES Mediator? Je ontvangt informatie over scholingsdata per nieuwsbrief of wordt geinformeerd als je, je via het inloggedeelte kunt aanmelden voor een scholingsdag. Heb je vragen? Mail naar training@kiesvoorhetkind.nl

Alvast een kijkje op een training?

Een kijkje op trainingen en themadagen
KIES trainingen en themadagen door de jaren heen.


KIES Basistraining


KIES Basistraining


KIES Indviduele begeleiding (themadag KIES voor mij!)


KIES Basistraining 


KIES Mediation (mediators en advocaten)


KIES Basistraining

KIES Basistraining 

KIES Basistraining 

KIES Basistraining 

KIES Basistraining 

KIES Basistraining

KIES Basistraining 

KIES Basistraining 

KIES Basistraining 

KIES Basistrainng 

KIES Basistrainng 

KIES Basistrainng 

KIES Basistraining 

KIES Basistraining 

KIES Basistrainng 


    


KIES werkt samen met