Gemeenten

Gemeenten

"Onze gemeente kiest duidelijk ook voor preventie en daardoor konden onze kinderen op school deelnemen aan KIES. Ik ben blij met hun beleid en keuze voor een effectieve interventie."
-Vader van Jorg & Suze-

Hulp voor kinderen, jongeren en ouders
Weinig tijd om dit allemaal door te spitten? Direct liefst al meer effectieve hulp toevoegen als gemeente voor kinderen, jongeren en ouders? Dat kan!
Weten in welke gemeente in Nederland met KIES word gewerkt? Kijk hier. Staat je gemeente er (nog) niet bij? Misschien is dat onterecht, mogelijk is de pagina net niet up to date. 

Informeer naar de mogelijkheden en wijs instanties en professionals, zo nodig op de door de Universiteit Utrecht onderzochte en effectief bewezen interventie KIES, deze website en de gratis tools ter ondersteuning. Het helpt om kennis en informatie te delen.

Zelf meer weten? Lees hier dan verder 
 
Effectief beleid bij scheiden voor gemeenten 
Gemeenten hebben een belangrijke rol als het gaat om (het voorkomen van) scheidingsproblematiek en ondersteuning voor scheiden zonder schade. Maar hoe kies je als gemeente de juiste efficiente en effectieve aanpak? Ga je al dan niet en in hoeverre aan de slag met wat al aan kennis 'in huis' is? Of werk je samen met ervaringsdeskundigen en zijn daar al dan geen risico's aan? Welke expertise is eigenlijk nodig om problemen werkelijk te voorkomen en stoppen? Doet de gemeente kinderen recht?

Gemeenteprofessionals, wethouders en beleidsmedewerkers in het sociaal domein, professionals van lokale teams, (jeugd)hulpinstanties en anderen die werken met kinderen en hun ouders in een scheiding situatie hebben een flinke taak aan het zorgen voor een werkende integrale aanpak en werkend beleid. 

Gelukkig is er in Nederland door de Universiteit Utrecht een groot RCT onderzoek gedaan naar de effectiviteit van jeugdhulp bij scheiding, wat kinderen en ouders bij scheiding nodig hebben en hoe KIES bijdraagt aan het voorkomen van grotere problemen of de betrokken al voldoende helpt. 

Een gemeente heeft belang bij het ontwikkelen van goed beleid op het thema scheidingsproblematiek. Een gemeenteraad  zal graag willen investeren om daadwerkelijk problemen in het hier en nu én voor de toekomst te willen voorkomen bij scheiding en complexe scheidingen, maar dat ook bewezen werkend en ook kosteneffectief willen doen. Scheiding is immers een enorm groot probleem dat op alle hande manieren raakvlakken heeft met persoonlijk welzijn, ontwikkeling, gezondheid, levensstandaard en toekomstmogelijkheden. 

Om lokale teams van professionals niet te overbelasten met het toenemend aantal complexe scheidingen, is investeren in preventie die ook werkt bij scheidingen waar al problemen zijn, een investering die ook draagvlak heeft bij de uitvoerende instanties die bekend zijn met de problematiek en een erkende interventies als KIES. Het organiseren van een vroegtijdig en goed hulpaanbod draagt bij aan het verminderen van wachtlijsten en adequaat handelen van professionals die kinderen en ouders sterker kunnen maken in de positie waarin zij gekomen zijn en helpt hun verantwoordelijkheden (weer) op te (kunnen) pakken.

KIES is een effectief bewezen interventie en opgenomen in de databank van het Nederlands jeugd Instituut (NJI) en als Gezonde School interventie bij Loket Gezond Leven RIVM
 
KIES Jeugdzorgduim Provincie Noord_Brabant

 

Ouders en kinderen hebben baat bij hulp en ondersteuning, als er sprake is van een (complexe) scheiding. Gemeenten kunnen de betrokkenen helpen, door te zorgen dat professionals hen vroegtijdig correct informeren en waar nodig ondersteunen.

Problemen voorkomen
Uit onderzoek blijkt dat alle kinderen reageren op een scheiding en dat gevolgen door de scheiding voor de rest van hun leven van invloed kunnen zijn. Het is daarom belangrijk tijdig aandacht aan alle kinderen bij een scheiding te bieden. Preventie voorkomt grote problemen op termijn.
Ongeveer 10 tot 15% van alle scheidingen is een complexe scheiding. In zo’n scheiding hebben ouders hevige ruzies. Soms hebben ze geen contact meer met elkaar. Kinderen lijden daar extra onder. Zij kunnen angstig en eenzaam zijn. Vaak krijgen ze hierdoor op latere leeftijd problemen in relaties.

Scheiding en de burgers van je gemeente
Elke gemeente, uitvoeringsorganisatie en professional wil het beste voor de inwoners. Hoe kun je als gemeente afstemmen en bijdragen aan effectieve zorg voor jeugd bij scheiding? Hoe kun je zorgen dat de hulpverlening en zorg behalve effectief ook betaalbaar blijft? Hoe kun je zorgen dat burgers zelf (weer) in hun kracht komen en hun eigen leven en de hobbels die daar bij horen beter kunnen oppakken? Hoe zetten we in op duurzaam samenleven en voorkomen dat jeugd uitvalt op school of dat zij andere zorgen en kosten met zich mee brengen. De cijfers in de onderzoeken over scheidingskinderen liegen er niet om. Inzetten op effectieve jeugdhulp is belangrijk voor korte en lange termijn oplossingen. Laten we inzetten op scheiden zonder schade. Immers, voorkomen is beter dan genezen! De praktijk van KIES samen met het onderzoek van de Universiteit van Utrecht, geeft inzicht in hoe het ook kan. Preventie, betaalbaar, en hulp waar dat echt nodig is. KIES helpt! 
 
 
 
" Door KIES voor de kinderen zijn we beiden in een vroeg stadium gaan nadenken over waar we mee bezig waren. We hebben uiteindelijk samen ook wat moois om een goed voorbeeld aan te blijven geven; onze kinderen. Fijn dat we dat door KIES konden inzien."
-Moeder van Jelte, Sofie & Bram-
Samen kom je verder
In samenwerking met verschillende instanties en professionals vanuit verschillende disciplines, werken KIES professionals aan de best mogelijke preventie en begeleiding bij scheiding. Ook bieden ze informatie via een loket of spreekuur of andere KIES bijeenkomsten ten behoeve van een lagere drempel en het vroegtijdig informeren van gescheiden ouders.
De praktijk wijst uit dat kinderen, ouders en professionals met KIES werkelijk verder komen en geholpen zijn. 
 
 
Kwaliteit en effectief
De Universiteit van Utrecht onderzocht driemaal de interventie KIES voor kinderen en hun gescheiden ouders. De uitkomsten waren dermate positief dat KIES na de ontwikkeling in 2002 door o.m. veel scholen, centra Jeugd en Gezin , Sociale Wijktems, GGD en Maatschappelijkwerk wordt aangeboden.

Door de verschillende organisties die werkzaam zijn met KIES en de ambulant werkende KIES professionals, wordt waar mogelijk samengewerkt. Bij het groepsprogramma KIES voor kinderen of jongeren, kan in één KIES traject van 8 weken door de inzet van twee KIES professionals, 20 ouders en 10 kinderen worden bereikt en ondersteund.

Wanneer de ouders meer kinderen hebben dan het deelnemende kind, dan heeft deelname van dit ene kind op zich al effect op de andere kinderen van beide ouders. Wanneer ouders in een nieuwe relatie zijn dan heeft KIES ook invloed op hen en eventuele kinderen van deze relatie, door het bieden van andere perspectieven, kennis en informatie waarmee ook de volwassenen zelf verder kunnen.
 
Jeugzorgduim
 
Veel gemeentes kozen al voor KIES
De gemeente kan zowel vanuit preventief jeugdbeleid en KIES op scholen als curatieve hulp en KIES binnen jeugdhulpverlening KIES inzetten bij scheiding.
De KIES professionals werken waar nodig samen met anderen voor zo kort mogelijke trajecten en lijntjes in de jeugdhulpverlening.

Voor meer informatie en aanmelden voor een incompany training voor professionals neem contact op met info@kiesvoorhetkind.nl 
 
Via de homepagina, klik hier, kan via de zoekbalk door verwijzers en ouders contact met KIES professionals worden gezocht. Of er (voldoende) KIES professionals in hun gemeente  werken, is bekend bij de organisaties en betreffende gemeente zelf.

Onze tip voor betere jeugdzorg aan gemeentes:
  • Kinderen, jongeren en ouders weten vaak heel goed wat ze nodig hebben en kunnen ook veel zelf, soms na tijdig even meelopen - KIES is er in elk stadium van de scheiding en zet kinderen, jongeren en volwassenen in korte trajecten in hun kracht.
  • Kies voor hulp in een omgeving waar steun en hulp vanzelfsprekend is voor kinderen, jongeren en ouders. - Dit is o.m. waarom KIES op school werkt.
  • Kies voor professionele hulp die goed bereikbaar is - KIES is bereikbaar via scholen en instanties die met KIES werken en KIES professionals via de website www.kiesvoorhetkind.nl
  • Wij vinden dat het veel waard is om te investeren in vernieuwde hulp waar professionals zorgvuldig en met kennis handelen handelen of het hun eigen kind betreft. - Bij KIES weten de professionals het niet beter dan de deelnemer zelf. Ze lopen even met hen mee en helpen hen in het kunnen vinden van eigen oplossingen die passen bij hun behoeftes voor een voor hen betere balans en toekomst.
Grote organisaties bieden KIES in meerdere gemeentes aan. Bijvoorbeeld GGD, MEE, Kwadraad Maatschappelijkwerk, Jeugdhulp Fryslan etc
 
Direct naar aanbevelingen
Direct naar academie
Direct naar kwaliteit
 
 
Enkele voorbeelden van gemeentes en hun keuze voor KIES

 
 

KIES werkt samen met