KIES Mediation

KIES Mediation


Wanneer je gaat scheiden voelen de meeste mensen zich midden in een life changing event. Er volgt een periode waarin je emotioneler bent en tegelijkertijd van alles anders gaat dan ooit tevoren. Ook wil je misschien na het definitieve besluit ook echt je eigen weg kunnen gaan. En dat kan niet zomaar, uit elkaar gaan, dat is een proces waarbij zorgvuldig omgaan met je kind, jezelf en de ander en alles wat jullie te regelen hebben, centraal komt te staan.

Goed uiteen gaan valt soms niet mee. Met KIES mediation helpen we jullie om niet strijden tegen elkaar, maar met het zoeken van een oplossing en nieuwe vorm van opvoeden van jullie kind(eren) met elkaar. Bij de begeleiding met KIES Mediation staat het kind centraal bij alles wat je hebt te regelen en af te stemmen over het kind. Er is standaard de mogelijkheid voor een Mediation KIES Kindgesprek en te werken met het KIES Kindplan.

Contact met een KIES Mediator? Ga naar 'Ik zoek informatie'

Voorbeeld van een KIES Mediation
KIES mediators maken het verschil door alle direct betrokkenen, ex partners én kinderen, goed te begeleiden bij hun scheiding. Voor elke ouder telt bij scheiding ook het belang van hun kind. Maar wat is dan precies in het echte belang van hun kind?
In het begeleidingsproces betrekken KIES mediators, dat zijn advocaten en mediators die en Kinderen In Een Scheiding, verdiepingsmodule hebben gevolgd, het kind zelf bij het regelen van de scheiding. Ze maken gebruik van toegevoegde expertise en tools.
De behoefte van het kind, het belang van het kind en dat wat verstandig is om voor de afstemming van het ouderschapsplan met oog voor de ontwikkeling van het kind en behoeftes op termijn, komt samen in een ouderschapsplan dat meer kans heeft van slagen.
De mediation is gericht daarmee niet alleen op alle partijen maar helpt ouders aan een goede nieuwe start en bij het onderscheiden van partnerschap en ouderschap. Door het KIES Kindgesprek en het werken met een KIES Kindplan wordt aan kinderen recht gedaan en hen een betere start voor het leren omgaan met de situatie van de scheiding geboden.

Een verleden heb je. 
Een toekomst kun je maken"

KIES Mediator Irma Wonink werkte mee aan het programma 'Liefde is' met Sophie Hildebrand. Haar clienten Obbe en Roos worden gevolgd in hun scheidingsproces. De ex-partners en liefdevolle ouders van hun kinderen geven aan dat ze blij zijn dat het regelen van de scheiding voorbij is maar ook dat ze dankbaar zijn dat ze zo goed door dat proces heen zijn geholpen.


Illustratie Amber Wildeman

Goed scheiden
Uit elkaar gaan doe je niet zomaar. Meestal heb je een hele weg afgelegd om zover te komen. Dat jullie relatie niet voldoende meer werkt voor beiden of één van jullie, maakt dat als alles is afgewogen je ook officieel verbreekt wat ooit jullie band was.
Je kunt zelf werken, ook al kan dat erg lastig zijn, aan de nieuwe zo fijn en mooi mogelijke toekomst voor jullie allemaal. Jij, je ex en jullie kinderen. Zeker jullie kinderen verdienen deze focus.

Informatie van de overheid
Waarom kiezen voor mediation bij een scheiding?

Uiteen gaan als partners. Samen verder als ouders
Helemaal verbreken van een relatie, als je kinderen hebt, is niet helemaal mogelijk. De liefdesrelatie met je partner is dan wel over, tegelijkertijd blijft je verbonden door jullie kinderen. Je krijgt een andere positie naast elkaar als opvoeders en ouders van jullie kind(eren). Die nieuwe verbinding vorm geven is spannend en kan best heel lastig zijn.
Scheiden gaat over afronden, afsluiten en opnieuw verder gaan in veranderende posities en rollen. Scheiden van je partner is immers ook scheiden van een leven met elkaar. Het is de mooiste optie om voor te kiezen, om fijne herinneringen, ondanks alles, toch te proberen te bewaren. Misschien kun je toch koesteren wat ooit waardevol voor je was. Dat staat los van de nieuwe situatie. Het is vooral geweldig wanneer je in staat bent om alles wat minder prettig of ronduit vervelend was, te 'parkeren' en in je rol en taak als ouders kunt handelen voor de toekomst van jullie kind(eren).
Zeker in het prille begin kan het veel moeite kosten om je daar toe te zetten. Toch is dat in het belang van iedereen, ook voor jullie eigen toekomst. Alle inzet doe je natuurlijk, dat blijft, niet in de laatste plaats voor de kinderen.
Vergeet niet dat ieder van jullie een eigen proces doorgaat. De een kan al toe zijn aan een nieuw leven terwijl de ander nog in zak en as zit. Uiteindelijk komt er weer een balans voor jouw leven!

" Wat is de pijn achter de boosheid?"

Als de scheiding lastig gaat
Als ouders ben je samen aan zet. Jullie bepalen de nieuwe toekomst voor jezelf, maar ook voor jullie kinderen. Het is een cadeautje voor jullie kinderen als je als ouders in staat bent op positieve wijze over je ex-partner te blijven spreken, elkaar de benodigde ruimte geeft het anders te doen en een eventuele nieuwe partner van je ex te zien als iemand die ook een extra steunende persoon in het leven van jullie kind zal zijn. Doe elkaar en jullie kind geen kwaad door het kwade dat je misschien voelt. Waak voor een onwenselijke situatie, kies voor KIES mediation of een andere vorm van KIES begeleiding .

Scheiden en (verborgen) problematiek
Mediation en KIES zijn niet geschikt als er grote andere zware problematieken spelen. Er is dan andere hulp noodzakelijk.
Hulp vragen als jij en/of je kinderen niet veilig zijn is dapper en belangrijk. 
Ga hier direct naar veilig thuis.

De KIES Mediator
Wanneer het besluit valt te gaan scheiden dan zijn daar al veel processen aan vooraf gegaan. Niemand die een relatie begon en kinderen kreeg had de intentie ooit te gaan scheiden en al helemaal niet om zijn kinderen te gaan belasten. KIES Mediation is mediation waarbij de mediator samenwerkt met een KIES coach en/of zelf getraind is te werken vanuit de visie van KIESDe KIES Mediator werkt vanuit de processen voorafgaand en tijdens de scheiding én het nieuwe proces gericht op de toekomst. De KIES Mediator begeleidt vanuit de visie van goed afsluiten als partners en doorgaan als gescheiden ouders. De KIES Mediator houdt ouders hiervoor een spiegel voor met betrekking tot de veranderende fases van nu en die er in de toekomst kunnen zijn. De KIES Mediator houdt daarbij rekening met de behoeftes en belangen van alle partijen. Beide ouders én de kind(eren) worden vertegenwoordigd waarbij een KIES Mediator zich ook in het bijzonder richt op en vanuit het belang én de behoeften van het kind.

Behoefte aan meer informatie of een afspraak? Neem dan contact op met een erkende en gecertificeerde KIES Mediator in je eigen regio.

Foto Monique Claes

Voor professionals
Ook KIES Mediator worden? Het Expertisecentrum Kind en Scheiding heeft als doel kinderen en jongeren te ontlasten bij het meemaken van de scheiding situatie van hun ouders. Daarnaast om hun ouders goed te informeren en begeleiding en hulp te bieden. Het Expertisecentrum Kind en Scheiding traint daartoe professionals in het werken met KIES programma's vanuit de basis van de erkende en door de Universiteit van Utrecht onderzochte en effectief bewezen methodiek KIES. Meer informatie voor professionals is te vinden onder 'Opleidingen' en bij Academie, op de homepage.


KIES werkt samen met