Uniek KIES Kunst Project

Uniek KIES Kunst Project

Kunstproject
Relaties en voorkomen huiselijk geweld, partnergeweld en kindermishandeling
- Omgaan met elkaar in relaties en na scheiding-
 
*Zorgen om een kind of volwassene? Lees hier verder
*Problemen met agressie? Lees hier verder
 

Een aantal van de kunstenaars die deelnamen aan het unieke 'Leven ze nog lang en gelukkig?' KIES Kunstproject met een wethouder van de Gemeente Heusden, Peter van Steen.
 
  

  
 
Hoe moeilijk het ook is: huiselijk geweld, partnergeweld en kindermishandeling moet beter en bij iedereen onder de aandacht komen. Er moet over gesproken worden, meer mensen moeeten zich bewust worden van signalen en impact en wat wel en juist niet kan helpen. Dit is belangrijk want alleen dan kan er iets veranderen. Na relatieproblemen, volgt meestal en scheiding. Het is niet zo dat daarmee de problemen perse stoppen. Preventie en tijdige begeleiding is dan ook essentieel.
 

Relatieproblemen, huiselijk geweld en scheiding
Preventie begint bij signaleren, voorzieningen en gsprek. Maar hoe maak je problemen bij relaties, scheiding en huiselijk geweld bespreekbaar? En hoe doe je dat met een breed publiek, ook de kinderen? Door zowel volwassenen en kinderen te laten participeren een hen mee te nemen in wat dit lastige thema omhelst en de vraag te stellen om hun perspectief of beleving te delen met anderen, bied je een podium aan dit compexe thema?

   

    
llustratie meisje 7 jaar bij KIES, bracht het idee voor het
KIES Kinder Kunst Project en deze unieke expositie

Door kunst je uiten én in gesprek
Het gesprek aangaan over iets heftigs, zoals problemen bij scheiding of huiselijk geweld, dat is lastig. Beeelden zeggen soms mer dan woorden kunnen zeggen. Kunst laat iets zien, laat voelen, het raakt je. Schilderijen, beelden en andere kunstuitingen kunnen beelden oproepen die ogen kunnen openen, gesprekken kunnen bevorderen en begrip kunnen kweken. Kunst kan bewust maken wat er zich kan afspelen in een relatie, ook als deze niet goed gaat of er een relatiebreuk is. Op die manier raken mensen in gesprek, komen verhalen boven, worden zorgen geuit en kan hulp of verwijzing gevonden worden. Dát is waarom 'verbeelden' onderdeel uit maakt van de effectief bewezen methodiek KIES.

  

  

Bewustwording en uitwisseling van ervaringen en kennis is enorm belangrijk. Bij dit precaire onderwerp kan het gaan over woorden, zijn perspectieven extra belangrijk en kunnen makkelijk misvattingen worden gevormd. Hoe hou je contact met je omgeving als jouw wereld zo anders is of was? Iedereen kan zich openstellen voor een moeilijk thema. Ook kinderen kunnen er over vertellen. Kunst een prima middel voor het openen van een gesprek zijn.

  

 

Dromen zijn geen bedrog
Voor het Expertisecentrum Kind en Scheiding ligt er steeds de maatschappelijke urgentie én uitdaging om kinderen en jongeren die de scheiding van hun ouders meemaken tijdig te bereiken. Hen en hun ouders te helpen om in gesprek te blijven en zo nodig ondersteuning te vinden en accepteren. Door met hen te werken aan het thema in een kunstproject, zijn er verschillende momenten dat kinderen, jongeren en ouders en volwassenen moeten stilstaan bij het thema, onderzoeken wat het met hen doet en proberen te verbeelden wat ze zich er bij voorstellen of willen 'vertellen'. Door de kunst zelf bereik je anderen die ook met elkaar in gesprek kunnen gaan en bij zichzelf ervaren wat het thema met hen doet en hoe ze daar mee om willen gaan.

Nelly Snels -Dolron had de droom om kinderen, jongeren en volwassenen, vanuit het Expertisecentrum Kind en Scheiding, behalve met KIES begeleiding, ook in een online KIES Kinder Kunst Expositie met elkaar in contact en gesprek te brengen. Door kunst tonen wat zij ervaren rondom relatieproblemen en scheiding. Hoe mooi zou dat zijn als dat ook fysiek in een echt museum of expositie zou kunnen. Maar of dat werkelijkheid zou kunnen worden?


  

  

Door een toevallige ontmoeting via LinkedIn met Annelieke Piggen kwam er een gesprek over deze droom. Een droom die passend bleek in het project rondom Kindermishandeling en Huiselijk Geweld waar de gemeente Heusden in verschillende samenwerkingen aan werkten. De droom kon daardoor in een plan worden omgezet en sloot aan bij de bestaande campagne. Het werd weliswaar geen museum maar wel de unieke expositie waarbij zowel enkele kinderen als volwassen kunstenaars hun visie op het thema presenteren.

Ze leefden nog lang en gelukkig?
Binnen de campagne 'En leefden ze nog lang en gelukkig?', realiseren we zo als Expertisecentrum Kind en Scheiding in samenwerking met Anne-Lieke Piggen en Eline van Boxtel van de Gemeente Heusden en met de enorme inzet en wilskracht om de mooie expositie van kunst, van zowel volwassen kunstenaars als door kinderen en jongeren, te laten slagen van lokale partners. Samen elkaar, met fantastische inzet door Paul Schalken en de commisie van Kunst en Cultuurtoren Honsoirde, Nienke Fenn en Angelique Venrooij van Mikz Kinderopvang, Katinka de Reu van Bijeen, komt de droom en idee van een KIES Kinder Kunst Expositie in combinatie met een expositie van volwassen kunstenaars bij Abdijhof Marienkroon Nieuwkuijk in de Kunst en Cultuurtoren, echt uit.

  

  

Hulp
Het unieke kunst project draagt zowel live als door het digitaal te vertonen, extra bij aan bewustwording en het in gesprek komen van mensen over een ingewikkeld thema door het combineren van kinder en volwassen kunst. De inzet van effectieve hulpverlening om de problematiek rondom huiselijk geweld, partnergeweld en kindermishandeling tegen te gaan, bestaat naast inzetten op preventie, op uit langere tijd investeren en het versterken van de aanpak van huiselijk geweld, partnergeweld en kindermishandeling op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties, politie en justitie, moet steeds afgewogen worden waar aandacht en uitvoering nóg beter kan.

Het Expertisecentrum Kind en Scheiding stelt dat preventie meerdere manieren heeft om de intentie, bewustwording en ondersteuning, nóg beter of anders uit te dragen, maar ook ondrsteunend is voor slachtoffers en drempels naar meer informatie en hulp verlaagd. De expositie is een voorbeeld van participatie van kinderen bij deze ingewikkelde problematiek.

  

  

Informatie delen
Behalve tijdens de tentoonstelling wordt ook nadien kennis gedeeld met het publiek op andere plaatsen in de regio.
Professionele foto's van de kunstwerken van de expositie worden tzt gedeeld via de website van het Expertisecentrum Kind en Scheiding.

Alle jonge kunstenaars ontvangen van de gemeente Heusden het boek 'Twee dino dekbedden' en ouders kunnen bij de expositie of online de informatie van het KIES Ouder Kompas te lezen en informatie over het KIES Kindplan vinden.
Tijdens de tentoonstelling liggen er KIES leesboekjes en KIES kleurplaten voor de kinderen. 

Unieke Expositie door en voor kinderen én volwassenen
Op 16 oktober 2022 werd deze uniek expositie ‘Leven ze nog lang en gelukkig?’ speciaal door de twee Kinderburgemeesters Daan en Nienke geopend. Zij gaven o.l.v. Anne-Lieke Piggen van de gemeente Heusden daarnaast een kort intervieuw over het belang van de expositie voor kindeeren én volwassenen. Daan een Nienke hadden een eigen kunstwerk over het thema voor deze expositie gemaakt  waarmee de expositie officieel geopend werd.

Paul Schalken van Cultuurtoren Honsoirde heette het publiek welkom bij de unieke expositie. Nelly Snels-Dolron van het Expertisecentrum Kind en Scheiding gaf daarna een inhoudelijke inleiding over relaties, scheiding en kinderen en de essentie van preventie. Dat in de unieke expositie, door middel van kunst, is verbeeld hoe ingewikkeld een relatie kan zijn en dat niet iedereen samen gelukkig leeft maar we ongeluk(ken) wel met elkaar kunnen voorkomen en stoppen.

   
Jeugdburgemeesters Daan en Nienke  
Foto Ad van Kessel - Ernst en Luim

Na de opening van de expositie heeft Toneelgroep Ernst en Luim het toneelstuk 'Horen, zien en spreken' dat zij speciaal hebben ontwikkeld voor de Heusdense campagne 'Gelukkig leven' getoond, waar menig volwassene diep van onder de indruk raakte. De openingstijdden voor het bekijken van bijzondere en unieke expositie van kunstwerken van kinderen én volwassen kunstenaars waren op zondagmiddag 16, 23, 30 oktober en 6 november en woensdagmiddag 26 oktober 2022 We kijken terug op een succesvolle unieke expositie waardoor veel kinderen én volwassenen mer inzicht hebben gekregen en in geesprek konden gaan over de complexe kant van sommige relaties en scheiding.

  

  

Meer informatie, begeleiding of hulp?
Bij vragen of zorgen bij scheiding en voor begeleiding en hulp is er KIES voor kinderen en volwassenen. Het KIES aanbod is te vinden via de eigen gemeente, een Centrum Jeugd en Gezin, scheidingsloket of nog anders. Op de website van het Expertisecentrum Kind en Scheiding is direct contact opnemen met KIES professionals in de eigen regio ook mogelijk.

Meer informatie over het thema huiselijk geweld
Meer informatie over het thema kindermishandeling
Meer informatie over het thema 'En leefden ze nog lang en gelukkig?' Relaties, scheiding, kindermishandeling en huiselijk geweld

Wil je graag over wat je voor vervelends meemaakt praten bij een lastige scheiding van je jezelf of je ouders? Of ken jij iemand die in een moeilijke situatie zit, dan kun je hier terecht:

kindertelefoon.nl | ikvermoedhuiselijkgeweld.nl | veiligthuis.nldeluisterlijn.nl | slachtofferhulp.nl

  

  

Ook een project, bijvoorbeeld een expositie, rondom dit thema organiseren?
We kunnen met de gemeente of organisatie meedenken en samenwerken rondom het thema voorkomen kindermishandeling en huiselijk geweld in relaties en bij scheidingen.
Mail ons voor onze mogelijkheden op info@kiesvoorhetkind.nl

  


Enkele boeken over en gerelatieerd aan het thema:

Meer informatie: Ester Wijnen


Meer informatie: Monique Meulemans


Meer informatie: Phillip Huff


Meer informatie: Anton Horeweg


KIES werkt samen met