Expertisecentrum Kind en Scheiding

Expertisecentrum Kind en Scheiding

             

Direct naar onze mensen

Snel door deze pagina heen? Je vindt hier meer informatie over: (aan deze functie wordt gewerkt, nu nog even zelf doorscrollen)Het Expertisecentrum Kind en Scheiding
Het Experticecentrum kind en Scheiding
KIES Academie
Verbinden of er alleen voor staan
Scheiding en KIES 
Ontwikkeling KIES

Het Expertisecentrum kind en Scheiding
Het Expertisecentrum Kind en Scheiding is dé plek waar professionals samenwerken en verbinden in het werken voor en bereikbaar zijn voor kinderen, jongeren en ouders in een scheidingsituatie. Vanuit deze organisatie wordt informatie over scheiding geboden over en voor kinderen, jongeren, volwassenen en instanties. Via de website kiesvoorhetkind.nl zijn KIES professionals te vinden en benaderen. De KIES professionals bieden begeleiding en hulp met KIES programma's. 

KIES Academie
Het
Expertisecentrum Kind en Scheiding, ontwikkelt daarnaast KIES programma's en geeft vanuit de KIES Academie scholing en trainingen aan professionals en organisaties. Deze scholing en trainingen hebben als doel kinderen bij scheiding te ontlasten en hulp te bieden zodat zij een zo onbelemmert mogelijke ontwikkeling door kunnen maken. KIES professionals coachen kinderen bij het proces dat ze meemaken, zorgen dat ze zelf leren vertellen wat lastig voor hen is en helpen hen zo nodig daarbij. Naar volwassenen vertolken zij de stem van het kind bij scheiding en verstrekken informatie of geven advies. Voor instanties en maatschappelijke doelen, zetten KIES coaches zich in voor de verbetering van de positie van het kind bij scheiding en maken van beleid dat kinderen recht doet. Door professionals optimale en up tot date tools te bieden bij de begeleiding van kind en ouders bij scheiding situaties, kunnen zij hulp bieden met KIES


Illustratie Amber Wildeman

Verbinden of er alleen voor staan
Geen enkel kind en geen volwassene zou er bij scheiding alleen voor moeten hoeven staan. Een scheiding is een pittige periode waarin verlies, onmacht en zorgen spelen. Betrokkenen kunnen zich erg eenzaam voelen in hun ervaringen.
Ook professionals kunnen moeite hebben om te gaan met deze verliessituaties. Ze kunnen onmacht voelen en zich zorgen maken. Bij het Expertisecentrum Kind en Scheiding kunnen professionals ook delen en leren van en met elkaar. Zo optimaliseren we de hulp en dragen we bij aan zo zorgeloos mogelijke scheidingen voor iedere betrokkene.

InternationaalKIES International
Het
Expertisecentrum Kind en Scheiding geeft KIES trainingen aan professionals en  organisaties in het binnen en buitenland. Met KIES International zijn professionals werkzaam in de landen Belgie, Duitsland, Aruba en Spanje. 

Scheiding en KIES
Het aantal scheidingen in Nederland neemt elk jaar toe. Elke scheiding is anders. Een gemiddelde scheiding situatie bestaat eigenlijk niet. Er is al dan niet sprake van een complexere situatie met al dan niet moeizame communicatie.

Hoe een scheiding situatie ook is, iedereen die betrokken is beleeft de scheiding situatie op zijn of haar eigen manier. Ook kinderen en jongeren hebben hun eigen beleving van wat ze meemaken. Ouders kunnen beleven misschien dat ze een gemiddelde scheiding hebben en de dingen goed regelen, terwijl hun kinderen iets anders ervaren.

Kinderen en jongeren kunnen veel last ondervinden van een scheiding. Hoe ze er mee om moeten gaan weten ze niet zomaar vanzelf.  Het is vaak al fijn om herkenning te vinden bij leeftijdgenoten en erkenning te krijgen, dat wat ze denken, voelen en vinden helemaal niet zo gek en vreemd is.

Het Expertisecentrum Kind en Scheiding ontwikkelde de erkende en wetenschappelijk onderbouwde en onderzochte en effectief bewezen methodiek KIES voor kinderen en ouders om beter om te gaan met de gevolgen van een scheiding.

In Nederland maken per jaar ongeveer 70.000 kinderen een scheiding mee. 16.000 kinderen hebben te maken met een vechtscheiding van hun ouders. Van veel van deze kinderen is niet bekend hoe de situatie werkelijk voor hen is. In elke scheiding situatie blijven ouders, opvoeders van hun kind(eren). In hoe ze omgaan met elkaar zijn ze al dan niet bewust een voorbeeld voor de kinderen in het omgaan met anderen. Kinderen kunnen door de ervaringen die ze mee krijgen bij een scheiding, ongewenste boodschappen, zorgen, vragen en gedachtes overhouden aan een periode waarbij de scheidingsituatie nog weinig een voor kinderen wenselijke balans heeft. Ook als er al wel zo'n balans is, kunnen kinderen nog reageren op wat ze hebben meegemaakt en hebben ervaren.

Voor elk kind dat een scheiding meemaakt is het belangrijk de mogelijkheid te hebben om te leren hoe ze beter kunnen omgaan met de scheiding situatie, met zichzelf en met beide ouders. Voor ouders is het belangrijk dat kinderen aan hen kunnen aangeven wat voor hen belangrijk is zodat zij (weer) goede opvoeders kunnen zijn in de vaak steeds veranderende situatie van een scheiding. KIES professionals helpen kinderen deze vertolking te maken naar zichzelf, hun ouders en anderen. Ook helpt KIES kinderen en ouders elkaars perspectief beter te kunnen begrijpen zodat kinderen kind kunnen blijven en ouders hun rol als ouders kunnen oppakken.

Ontwikkeling KIES
Het Expertisecentrum Kind en Scheiding ontwikkelde KIES tussen 2002-2004 aan de hand van een literatuur en praktijkonderzoek. Vanaf 2003 draaiden de eerste pilots in Noord Brabant - Nederland. De KIES pilot kwam op televisie bij het programma Kruispunt van de KRO. In 2005 is KIES wetenschappelijk onderzocht en zijn ook nieuwe KIES interventies ontwikkeld in verschillende samenwerkingen. In 2016 is besloten tot het volledig up-daten van de KIES programma's volgens de laatste inzichten. Lees hier meer over de ontwikkelingen van KIES en kwaliteitsbewaking. 

Ga hier direct naar contact met een KIES professional voor informatie en een gesprek of hulp.

Ga hier naar de KIES academie en meer informatie over opleidingen.

 
KIES werkt samen met