Begeleiden met KIES bij scheiden

Begeleiden met KIES bij scheiden

Sinds ik werk met KIES merk ik dat ik beter kan luisteren en horen wat er wordt verteld en wat de werkelijke behoefte is. Die finesse zit 'm echt in wat ik leerde door deze fijne op het kind gerichte  methodiek'

Erna, KIES professional,
Jeugdhulpverlener en mediator
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werken met de methode KIES

Bij scheidingsbegeleiding kunnen we makkelijk focussen op het grote geheel en resultaten. Maar de wezenlijkste dingen, omvatten het kunnen aansluiten bij de persoon, kind en ouder, en wat er nodig is.

De begeleiding bij KIES gebeurt tussen mensen. Het gaat niet om het middel maar om het doel. Het zit ‘m in het hele kleine, in wat je niet ziet maar juist wat je voelt. Het zit ook in een reactie, in het gezien worden, in een knipoog, in een knikje of een glimlach.
Het gebeurt bij een oprechte blik van erkenning en het open luisteren, het hele kleine gebaar op het juiste moment.
Het gaat altijd om de professionele kennis over het thema scheiding maar ook over de wetenschap dat elke persoon, levensfase en situatie een andere is.
Het gaat zeker over de expertise in het vak van begeleiden bij scheiding. Vooral gaat het om de kunde om in het traject van de ander voldoende vertrouwen en steun te bieden waarmee de ander zelf verder komt.

Het begeleiden van een scheiding, gaat om het begeleiden van mensen en het proces dat zij, kind en ouders, doormaken. Zij zijn de experts in hun verhaal, KIES professionals mogen even meelopen. En dát doen ze vanuit de KIES methodiek en bijbehorende middelen in een niet strak vast staand programma maar één is met bovenstaande belangrijke en zorgvuldige werkwijze die in de praktijk gebouwd is, onderzocht is, wetenschappelijk onderbouwt is en effectief bewezen is.
Past dit jou? Dan zien we je graag bij een van onze KIES trainingen!

Vragen? laat je het ons weten?

 


KIES werkt samen met