Effecten van het volgen van het KIES programma Ed Spruijt 2005

Effecten van het volgen van het KIES programma Ed Spruijt 2005

 

Inleiding

Van februari 2005 tot juli
2005 hebben 12 studenten in het kader van de afronding van hun Bachelorstudie pedagogiek onderzoek gedaan naar de effecten voor kinderen na ouderlijke scheiding van het volgen van de spel- en praatgroep KIES.

 

 
 
De onderzoeksresultaten van het aller eerste onderzoek van de Universiteit Utrecht, gedaan n.a.v. de eerste pilots waren:

  • Van 54 van de aangeschreven 90 gezinnen werd informatie terug ontvangen (60%)
  • De leeftijd van de kinderen loopt van 8-12 jaar
  • Bijna net zoveel jongens als meisjes meegedaan
  • Driekwart van de kinderen woont hoofdzakelijk bij moeder
  • Opleidingsniveau van de ouders van wie de formulieren terug is ontvangen is relatief hoog
Concrete resultaten:
 
  • Kinderen die aan KIES deelnamen begrijpen de scheiding van hun ouders beter
  • De band zowel met vader als met moeder is beter na het volgen van KIES
  • De frequentie van het contact met de ouder waar het kind niet of het minst bij woont (de uitwonende/niet verzorgende ouder) neemt na het volgen van KIES enigszins toe
Andere uitkomsten:
  • KIES lijkt voor meisjes nog iets beter aan te slaan dan voor jongens
  • KIES is zowel geschikt voor jonge kinderen (8-9 jaar) als wat oudere kinderen (10-11-12 jaar) in de basisschoolleeftijd
 

KIES werkt samen met