KIES voor een Gezonde School

KIES voor een Gezonde School

Onze school vindt het welzijn van alle kinderen een belangrijk uitgangspunt als voorwaarde om te kunnen leren. We zijn blij dat we bij scheiding KIES op school kunnen bieden"
 
Directeur Antonius Abt  2004
basisschool s'-Hertogenbosch 

Weer naar school maar nu 'anders'


Zodra scholen na een vakantie weer starten, krijgen leerkrachten en docenten een groep vol 'nieuwe' leerlingen voor zich. Soms is dat al zo na een weekend of zelfs een dag. De leerlingen zijn gegroeid door nieuwe ervaringen en gaan 'anders' naar school.

Als alles 'anders' is
Leerlingen waarvan ouders gaan scheiden of gescheiden zijn, gaan vaak 'anders' naar school. Zij kregen in hun vakantie een boodschap met veel impact op de rest van hun leven te horen.
Of de leerlingen waarvan ouders al langer gescheiden zijn maken in een vakantie opnieuw aangrijpende ervaringen mee. Bijvoorbeeld door nieuwe spanningen of conflicten tussen ouders, er was een verhuizing of er werd een kindje geboren bij één van de ouders in het samengestelde gezin. Alles werd 'anders'.

Leerlingen met gescheiden ouders
Leerlingen met ouders in een scheiding die 'anders' naar school komen na een vakantie, weekend of dag, na een scheidingsmelding, een wisseling van verblijf van de ene ouder naar de andere ouder of na een nieuwe ingrijpende gebeurtenis door de scheiding, hebben aandacht en professionele begeleiding nodig. Ze vragen hun die aandacht door hun gedrag of prestaties. Soms ook door juist heel hard op school te gaan werken zelfs, onzichtbaar te zijn.

Veilige plek
School is vaak de veilige plek voor leerlingen, het is een bekende omgeving waar tenminste niet zoveel veranderd. Het is ook mogelijk dat leerlingen ineens veel moeite hebben om naar school te gaan. Ze maken zich op school misschien zorgen om hun ouders of om een broertje of zusje. Ze kunnen te maken hebben het niet weten hoe ze kunnen omgaan met de situatie die ze meemaken, hun emoties, loyaliteiten, gedachtes, angsten en zorgen. Ze kunnen zich misschien niet zo goed meer concentreren of zijn eerder bij een ruzie betrokken of nog 'anders'.

De scheiding van de ouders
Een scheiding is de verantwoordelijkheid van volwassenen, de ouders van de leerling. Het welzijn van leerlingen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal; de ouders, de school en met elkaar volwassenen in de maatschappij.
Want ook als ouders er bij hun scheiding het beste van proberen te maken, hebben zij niet altijd de mogelijkheden, kennis en tools voor handen om op een constructieve en gezonde wijze om te gaan met hun scheiding. Hun kinderen blijven afhankelijk van hun ouders maar evengoed van de wijze waarop er op hun school wordt omgegaan met scheiding. Hun school is immers de plek waar ze vele uren verblijven.

Invloed op de leerling
Elke leerling maakt een andere scheiding van hun ouders door. Elk van hen heeft andere ouders, een andere leeftijd en eigen andere middelen om met veranderingen en verdriet om te gaan.
Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat alle kinderen reageren op een scheiding. We weten ook dat we met preventie veel leed voor de korte en langere termijn kunnen voorkomen. Bewezen is dat we door tijdige effectieve begeleiding de invloed van scheiding op welbevinden, contact tussen kind en ouder, het gedrag en de  prestatie van kinderen kunnen beinvloeden en uitval van school of stagneren van de ontwikkeling kunnen voorkomen.

Niet de taak van de leerling
Het is erg belangrijk dat er tijdig profssionele aandacht en begeleiding is voor leerlingen bij scheiding. Scheiding is tenminste niet hun taak.
Elke school heeft te maken met de effecten van scheiding op hun leerlingen en op de school en de mogelijkheden van de school.
Hoewel de begeleiding van leerlingen bij scheiding voor de school ook geen primaire taak is, is het onmogelijk om de grote getallen, meer dan 70.000 kinderen per jaar die een scheidingsmelding van hun ouders ontvangen, te negeren.
Gelukkig zijn er inmiddels mogelijkheden voor scholen om zowel hun taak te bewaken en tevens het welzijn van hun leerlingen te kunnen bewaken. Ze kunnen zelf het verschil maken en voorkomen dat de balans van de driehoek kind-ouders-school verstoord raakt door goed beleid; een protocol bij scheiding en professionele begeleiding op school door speciaal geschoolde professionals die leerlingen bij scheiding begeleiden, ouders informeren en de school handreikingen of ondersteuning kan bieden.

Wat biedt de school met KIES begeleiding?
Door het inzetten van KIES op school, biedt de school hun leerlingen niet allen eeen minder belaste schoolperiode maar ook de inzet op een betere toekomst en welzijn voor de leerling, door de begeleiding met een door de Universiteit Utrecht onderzochte methodiek in een effectief bewezen programma dat is opgenomen in de databank effectief bewezen interventies van het Nederlands Jeugd Instituut, NJI.

Meer weten over KIES op school?
KIES is een Gezonde School activiteit. Een onafhankelijke erkenningsgcommissie heeft vastgesteld dat KIES voldoet aan de kwaliteitscriteria.
Scholen kunnen voor KIES op hun school KIES coaches benaderen voor informatie over hun mogelijkheden. Deze mogelijkheden hangen samen met de subsidie die de gemeente geeft voor preventie en het werken met een effectief bewezen interventie.
Het is ook mogelijk om personeel van de school zelf door het Expertisecentrum Kind en Scheiding te laten scholen. Kijk voor de mogelijkheden bij Academie.

 

KIES werkt samen met