Voor en naschoolse kinderopvang

Voor en naschoolse kinderopvang

Met ouders die gaan scheiden of die gescheiden zijn, is het belangrijk om goede afspraken te maken. We hebben inmiddels beleid bij scheiding en een KIES coach in ons team'

-Karin, Pedagoog in de  Kinderopvang -Foto Monique Claes

Scheiding en de Voor en naschoolse- en Kinderopvang
Wanneer ouders scheiden of gescheiden zijn, dan heeft dat enorme impact op het kind en de ouders en daardoor op de kinderen die naar een opvang gaan. Een Pedagogisch medewerker en andere professionals op de Voorschoolse- en Kinderopvang hebben dan ook geregeld te maken met scheidingsproblematiek en de wensen en behoeftes van zowel kinderen en ouders als van henzelf en collega’s.

Een scheidingsituatie kan complex zijn en de veranderingen door de scheiding in rollen en afspraken, kunnen ook voor de begeleiding van de kinderen op de groepen, extra taken met zich mee brengen en om specialistische kennis vragen. De professional kan daarover meer lezen in de aanbevolen richtlijnen voor jeugdhulp.


Foto Monique Claes

Kinderopvang is geen jeugdhulp 
Een kinderopvang is geen jeugdhulp instantie en dat moet het ook niet worden. Het is wel verstandig om als kinderopvang organisatie en professionals in de kinderopvang, goed op de hoogte te zijn van de do’s and dont’s en om te weten hoe je het beste kunt blijven aansluiten op de behoeftes van het kind. Ook is het helpend wanneer je passend en duidelijk beleid kunt voeren naar de ouders. Zo kun je weten bij welke signalen er hulp nodig kan zijn en waar je ouders in een scheidingsituatie wel en niet mee kunt ondersteunen.

Een professionele worskhop, scholing of lezing voor het personeel over effectief omgaan met scheiding in de KOV?
Informeer naar de mogelijkheden via info@kiesvoorhetkind.nl


Foto Monique Claes

 

 


KIES werkt samen met